1 Tes. 5, 1-8, 23 – šią savaitę skaitome

Dėl laiko ir valandos, broliai, nėra reikalo jums rašyti. Jūs patys gerai žinote, kad Kristaus diena užklups lyg vagis naktį. Kai žmonės kalbės: Dabar viskas yra patikima ir saugu, – tada juos ir ištiks netikėtas žlugimas, tarytum gimdymo skausmai nėščią moterį, ir jie negalės to išvengti.

O jūs, mieli broliai, neskęskite tamsoje, kad toji diena neužkluptų jūsų lyg vagis naktį. Nes jūs visi esate šviesos vaikai, dienos vaikai. Mūsų esmės neužtemdo nei naktis, nei tamsa. Todėl nemiegokime, bet puoselėkime budrią ir blaivią sąmonę! Kas miega, tampa nakties grobiu, ir apsvaigusieji turi nakties prigimtį. Mes, priklausydami dienos šviesai, norime būti blaivūs, apsirengę tikėjimo bei meilės šarvais ir ant galvos užsidėję išgelbėjimo vilties šalmą.

Pats Dievas – pirminis visokios ramybės šaltinis – tesudvasins ir tepašventins visą jūsų esybę, kad jūsų nedaloma būtis: jūsų dvasia, jūsų siela ir jūsų kūnas galėtų švarūs ir nesudrumsti eiti pasitikti Jėzaus Kristaus, mūsų Viešpaties, dvasinio Atėjimo.

Ladislav Zaborsky