Sakramentai

Bendruomeninio gyvenimo centre yra atnaujintos Mišios – Žmogaus šventinimo apeigos. Šis neįprastas pavadinimas tarsi išreiškia: mes, šiuolaikiniai žmonės, kiekvienas esame kelyje į save. Kad taptume Žmogumi pilnąja to žodžio prasme, mums reikalingas pašventinimas, kurį gali suteikti Kristus – Dievo Sūnus, kuris pats tapo žmogumi, priėmė žmogaus likimą. Žmogaus šventinimo apeigų kulminacija yra komunijos sakramentas. Žmogaus šventinimo apeigos gali turėti pamokslą.

Krikščionių bendruomenėje yra vykdomi septyni sakramentai, kurie lydi žmogaus gyvenimą nuo gimimo iki mirties:

  • Per Krikštą yra pasveikinama siela, atkeliavusi iš dangaus į žemę, suteikiamas palaiminimas individualiam vaiko gyvenimo keliui žemėje. Krikštatėviai įsipareigoja lydėti vaiką jo tapsme, padėti malda, patarimu ir darbais.
  • Per Konfirmaciją yra sustiprinamas vidinis jaunuolio sielos pasaulis, jam išgyvenant paauglystę. 14-15 metų vaikai per šį sakramentą gauna sustiprinimą ir palaiminimą savo kelyje į tapsmą savarankišku suaugusiu žmogumi.
  • Per atnaujintąjį Išpažinties sakramentą, kuris vyksta pokalbio forma, žmogui sudaroma erdvė mokytis priimti save ir savo paties likimą, mokytis atrasti asmeninį ryšį su Kristumi, kaip Pagalbininku ir Guodėju.
  • Mišios – Žmogaus šventinimo apeigos – yra visų susirinkusių žmonių aktyvi vidinė malda. Jas sudaro keturios dalys: evangelija, aukojimas, perkeitimas, komunija.
  • Per Santuokos sakramentą vyras ir moteris pasako „Taip“ savo tarpusavio santykiui ir ryšiui su dangumi. Palaiminamas jų bendras gyvenimo kelias.
  • Paskutinis patepimas – tai žmogaus sustiprinimo sakramentas ant mirties slenksčio. Po mirties atliekamos laidojimo apeigos, vėliau – mišios už mirusįjį.
  • Per Įšventinimą į kunigus žmogus įgalinamas vykdyti visus sakramentus.

Vaikams

Yra atliekamos dar ir kitos apeigos, pavyzdžiui mokyklinio amžiaus vaikams skirtos Apeigos vaikams.