Fil 4, 1, 4-9 – nuo 12.10 d. savaitę skaitome

Taigi, mano broliai, mano mylimieji ir išsiilgtieji, mano džiaugsme ir mano šlovės vainike, – tvirtai stovėkite Viešpaties Aš jėgoje!

Nuolat džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl jums kartoju: džiaukitės!

Jūsų sielų gerumas teatvers visiems akis.

Viešpats yra arti!

Palikite rūpesčius, ir visus savo prašymus kreipkite į Dievišką pasaulį, maldose keldami į aukštybes dėkingumo kupinas aukojimo mintis. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokią išmintį, tesergės jūsų širdis ir mintis Kristaus esybėje.

Ir galiausiai ką noriu pasakyti, mielieji broliai: kreipkite savo mintis į visa, kas teisinga, tikra ir tauru, kas gera ir šventa, ką malonu matyti ir gera girdėti, į visa, kas dorybinga ir girtina.

Visa, ko jus mokiau ir ką jums daviau, ką iš manęs girdėjote ir matėte, visa tai paverskite darbais.

Ir tuomet ramybės Dievas bus su jumis!

L. Zaborsky „Dusa vo svietle”

Parašykite komentarą