Galerija

Zakristijoje


Rasos Kabailaitės paskyrimo dirbti kunige Lietuvoje šventė, 2019 m. rugsėjis


Rytų ir Vidurio Europos šalių Krikščionių Bendruomenių kunigų konferencija, 2019 m. spalis


Vaikai ir jaunimas


Akimirkos