Malda už kitą žmogų

Virš visų tavo negandų dvelkia Dievo Meilė.

Per visas prarajas eina Ji su tavimi.

Visą tavo likimą stebi budinti Angelo akis.

Iš visų vargų švelniai išveda tave Jo ranka.

Tyloje atsiduodamas įsiklauso tavojo Aš sargas.

Visame, ką tu išdrįsti, neša tave Dievo pasaulio prasmė.

Prašau: Šviesos, kad nušviestų tavo likimo kelią.

Jėgų, tuo keliu eiti.

Aš meldžiuosi už tave, kad tu neprarastum tikėjimo.

Viešpatie, uždėki savo rankas jam/jai ant pečių.

Kalbėki savo balsu jam/jai į ausį.

Nugramzdinki savo meilę į jo/jos širdį.

Suteiki jam/jai jėgų tam, ką Tu su jo/jos gyvenimu esi numatęs.