Mirusiųjų minėjimas

Prisiminkime savo mirusiuosius, užmegskime su jais ryšius, kuriuos galbūt ištrynė laikas, atverkime jiems savo širdis. Jiems to reikia taip pat, kaip ir mums.

Lankydami kapus ar kasdienoje pabandykime gyvai prisiminti mirusįjį, su juo išgyventas situacijas, išsikelkime prieš akis jo povyzą, veido išraiškas, jo balsą ir kalbėjimą – tai pirmas žingsnis puoselėjant ryšį su mirusiuoju.

Pamąstykime apie jį su dėkingumu. Pagalvokime ką jis padovanojo mums savo gyvenimu. Tai padeda mums atverti savo širdies vartus, pro kuriuos ima sruventi šiluma, ryšys.

Paklauskime jo savo mintyse – taip kaip klausiame sutiktų gyvųjų, kai jie mus iš tiesų domina: kaip tau einasi?

R. Šteineris yra užrašęs ne vieną maldą, skirtą mirusiesiems bei gyvųjų ir mirusiųjų ryšio palaikymui.

Ich schaue auf Dich in der geistigen Welt,
In der Du bist.
Meine Liebe lindre deine Wärme,
Meine Liebe lindre deine Kälte.
Sie dringe zu Dir
Und helfe Dir,
Zu finden den Weg
Durch des Geistes Dunkel
In des Geistes Licht.

Aš žvelgiu į tave dvasiniame pasaulyje,
kuriame tu esi.
Mano meilė tepalengvins tavo karštį.
Mano meilė tepalengvins tavo šaltį.
Te smelkiasi ji pas tave
Ir padeda tau
atrasti kelią
Per dvasios tamsą
Į dvasios šviesą.

Paveikslėlio autorė – Liane Collet d’Herbois


Für Georga Wiese

Trennen kann keine Schranke, 
Was im Geist vereint bewahrt.
Das lichterglänzende
Und liebestrahlende
Ew’ge Seelenband.
So bin ich in Eurem Gedenken
So seid Ihr in meinem.

Išsiskyrimas nesukuria barjerų,
Kas dvasioj suvienyta – išsaugoma.
Šviesiai spindintis
Meile trykštantis
Amžinasis sielų ryšys.
Aš esu jūsų atmintyje
Ir jūs esate manoje.

Paveikslėlio autorius – Arild Rosenkrantz


Ich war mit Euch vereint.
Bleibt in mir vereint.
Wir werden zusammen sprechen
In der Sprache das ewigen Seins.
Wir werden tätig sein
Da, wo der Taten Ergebnis wirkt,
Wir werden weben im Geiste
Da, wo gewoben werden Menschen-Gedanken
Im Wort der ew’gen Gedanken.

Aš buvau su jumis vienyje.
Pasilikite many vienyje.
Mes kalbėsimės drauge
Amžinosios būties kalba.
Mes veiksime ten,
Kur gyvena veikimo prasmė.
Mes ausime dvasioje ten,
Kur iš žmonių minčių audžiamas
Amžinųjų minčių Žodis.

Paveikslėlis iš internetinio puslapio: movingthesoulwithcolors.com


Laisvas vertimas iš vokiečių kalbos R. Kabailaitės

R. Šteiner vokiškų maldų tekstai cituojami iš Arie Boogert knygos „Wir und unsere Toten”