Lk 17, 20-25 – šią savaitę skaitome

Fariziejų paklaustas, kada ateis Dievo karalystė, Jėzus atsakė: „Dievo karalystė ne ateina regimai. Niekas nepasakys: „Žiūrėk, ji čia“ arba „Žiūrėk, ji ten“! Nes štai Dievo karalystė yra jumyse.
Ir Jis tarė mokiniams: „Ateis dienos, kai norėsite išvysti bent vieną Žmogaus Sūnaus ryto aušrą, ir nepamatysite. Jums sakys: „Žiūrėk, čia!“ arba „Žiūrėk, ten!“ – nesekite jais ir neikite paskui juos! Kaip tvykstelėjęs žaibas nušviečia viską nuo vieno dangaus pakraščio iki kito, taip savo dieną pasirodys ir Žmogaus Sūnus. Bet pirmiau Jis turės daug iškentėti ir būti šios kartos atmestas“.

Ladislav Záborský
Daniel Bonell